. . .

WYDZIAŁ TECHNOLOGI DREWNA konkurs wiedzy o drewnie

OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS WIEDZY O DREWNIE

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie organizuje I Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Drewnie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu drzewnym, leśnym i ochrony środowiska z terenu całej Polski. Głównym celem Konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, profilowanych wiedzy z zakresu szeroko rozumianej technologii drewna. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap  eliminacje szkolne został przeprowadzony w szkołach przez Szkolne Komisje Konkursowe w dniu 17 listopada 2014 r. Drugi etap odbędzie się na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie w marcu 2015 r.

Konkurs jest nie tylko doskonałą okazją do wykazania się kreatywnością i wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną zdobywaną w szkole, ale także do uzyskania cennych nagród. Główną nagrodą dla trzech laureatów Konkursu jest zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów oferowane przez Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie (Technologia Drewna, Meblarstwo).

Więcej informacji  na stronie.