. . .

Tag: wełna mineralna

Wełna mineralna bezpieczna w stosowaniu

Wyroby z wełny mineralnej są bezpieczne w stosowaniu zarówno na etapie produkcji, montażu, jak i użytkowania. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (ang. IARC) jako agencja Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) potwierdziła, że włókna izolacji z wełny mineralnej nie są klasyfikowane jako rakotwórcze dla ludzi. Wyroby z wełny mineralnej były poddawane wielu kompleksowym badaniom w tym […]