. . .

Tag: wady drewna

WADY DREWNA po nowemu?

W historii brakarstwa surowca drzewnego zarówno normy państwowe, jak i branżowe, warunki techniczne lub odpowiednie zarządzenia bardzo często ulegały zmianom, modyfikacjom bądź odstępowano od ich stosowania. Tytułowe ?nowe? warunki techniczne ? ?WADY DREWNA? ? zostały przedstawione i, jak czytamy, skonsultowane na stronie portalu leśno-drzewnego, zakładka normy (drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Warunki prawdopodobnie zastąpią polską normę PN-79/D-01011 ?Drewno okrągłe […]