. . .

Tag: Stowarzyszenie Centrum Drewna

Stowarzyszenie Czarna Woda zaprasza Lasy Państwowe

Drewno jest materiałem nie do zastąpienia i ten materiał musi wrócić do łask w budownictwie. Aby było to jednak możliwe, należy pokonać wiele barier formalno-prawnych, a przede wszystkim przeprowadzić skuteczną edukację społeczeństwa. To najważniejsze zadanie Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. Dlatego członkowie Stowarzyszenia zaprosili przedstawicieli Lasów Państwowych do Czarnej Wody, aby promować nowoczesne technologie […]