. . .

Tag: sprzedaż drewna

Sosna trzyma cenę, szczególnie w kłodzie

Niższa podaż drewna okrągłego tartacznego pozwoliła Lasom Państwowym utrzymać jego wysokie ceny (na poziomie bliskim tego z 2018 r.), choć u większości naszych sąsiadów znacząco one spadły. Najmocniej cenę trzyma sosna. Świerk wolimy kupować taniej w Czechach. Dane za dziewięć miesięcy 2019 r. pokazują, że w LP za sosnę tartaczną W0 płacono średnio 260 zł/m3 […]

Zakupy drewna okrągłego z Lasów Państwowych do przerobu mechanicznego na 2019 rok

Sytuacja gospodarcza przemysłu drzewnego w Polsce zależy od koniunktury, choć w niemałym stopniu wpływają na nią też czynniki branżowe, takie jak dostępność surowca na rynku i jego cena. Obydwa, ściśle ze sobą powiązane, od lat budzą duże kontrowersje u przetwórców drewna, zwłaszcza pod koniec roku. Poważnym, nierozwiązanym do końca problemem dla Lasów Państwowych (LP), największego […]

Wywiad z Markiem Kubiakiem

Rozmowa z Markiem Kubiakiem – prezesem zarządu PPD Poltarex i nowym prezydentem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, wybranym na to stanowisko w maju 2019 r. „My jesteśmy poważnym partnerem, ale nie jesteśmy tak traktowani. PIGPD obecnie skupia 160 firm. To największa organizacja branżowa. Kupujemy około 5 mln m3 drewna okrągłego, głównie wielkowymiarowego i zatrudniamy około […]

Przegląd cen oraz wolumen sprzedaży surowca wybranych sortymentów drewna w latach 2014-2018

Cena i podaż drewna są jednymi z najważniejszych determinantów rozwoju przemysłu drzewnego. Polityka Lasów Państwowych w tym zakresie, ze względu na monopolistyczną pozycję, ma duży wpływ na funkcjonowanie całego sektora. Spójrzmy jak kształtowały się cena oraz wolumen sprzedaży surowca wybranych sortymentów w latach 2014?2018. Podaż drewna Do sprzedaży w roku 2019 zaplanowano 40,432 mln m3 […]

Kto przerabia polskie drewno poza granicami?

Klienci Lasów Państwowych zarejestrowani w portalu sprzedażowym LP zgłosili kilkadziesiąt punktów przerobowych poza granicami Polski. Najwięcej z nich jest w Czechach i Niemczech. Ale drewno z Polski kupują też Litwini, Szwedzi, Słowacy, Austriacy i Białorusini. Od sierpnia 2017 roku do września 2018 roku nabywców za granicą znalazło 2,8 mln m3 drewna z Lasów Państwowych. Polskie […]

Nowe zasady sprzedaży drewna na 2019 rok

W 2019 roku obowiązywać będą nowe zasady sprzedaży drewna z Lasów Państwowych. Zmniejszone zostaną kryteria oceny ofert, zniknie pula inwestycyjna, ale pojawi się sprzedaż otwarta. Lasy Państwowe znów będą sprzedawać drewno. Dotychczas oznaczały surowiec pod względem przyszłych nabywców. Wracamy więc do prostej terminologii handlowej. Przedsiębiorcy, którzy kupowali drewno w portalu leśno-drzewnym, nadal będą oferować w […]

Buk tańszy od sosny

Według danych portalu e-drewno ceny drewna tartacznego sosnowego w I kwartale 2018 roku spadły nawet o kilkanaście złotych na kubiku. Odwrotny trend odnotowano w grupie drewna świerkowego. W lutym br. płacono za nie 232 zł za kubik, ale już w kolejnych miesiącach cena była podbijana, osiągając 250 zł/m3 w czerwcu 2018 roku. Średnia cena drewna […]

Sprzedaż drewna na 2018 rok bez zwyczaju kupieckiego

Zwiększona podaż drewna, w tym znaczna nadpodaż po sierpniowych nawałnicach, nie wpłynęła znacząco na obniżkę cen drewna na 2018 rok, co mogłaby sugerować reguła relacji popytu do podaży. Można zatem wnioskować, że popyt na drewno do przemysłowego przerobu w Polsce jest wciąż w fazie dynamicznego wzrostu. Z 45 mln m3 drewna oferowanych w przetargach ograniczonych […]

Dąb na e-drewno nadal drożeje

Tak jak się spodziewano, 2017 rok przyniósł korektę cen drewna. Wystawiony na aukcjach e-drewno surowiec, zamiast bić kolejne rekordy, został sprzedany po cenach o kilka złotych niższych niż przedsiębiorcom na portalu leśno-drzewnym (PL-D ? przetargi ograniczone). Wyjątek stanowi dąb, który bezlitośnie podrożał. Spadki cen drewna iglastego na aukcjach e-drewno mają miejsce od kilku miesięcy, począwszy […]

Jak Kuba Bogu, tak polskie drewno zagranicznym firmom

Niemal wszyscy są dziś zgodni w twierdzeniu, że eksport drewna nieprzetworzonego w sytuacji jego niedoboru na rodzimym rynku jest nieracjonalny. Trudno było jednak – działając na wspólnym rynku unijnym – wprowadzać zakaz jego sprzedaży np. podmiotom z Niemiec czy Austrii. Trudno było nawet oszacować skalę problemu, bowiem inne ilości wywozu drewna wskazywały dane Lasów Państwowych […]