. . .

Tag: pozyskanie drewna

Czy Lasy Państwowe ograniczą pozyskiwanie drewna?

Nowe Rozporządzenie LULUCF wywołało zamieszanie w mediach. Wszyscy obawiają się ograniczenia ilości pozyskiwanego drewna, co uderzyć ma przede wszystkim w branżę drzewną i meblarską. Może się jednak okazać, że zamiast spadku, zanotujemy w przyszłości wzrost, a skorzystać będzie mogło na tym znacznie budownictwo drewniane. Czego dotyczy Rozporządzenie LULUCF? Zgodnie z prawodawstwem LULUCF Unii Europejskiej przyjętym […]