. . .

Tag: PIGPD

Umowy długoletnie zatrzymają surowiec w kraju

Niepokojący trend na polskim rynku, tj. wzrost wywozu drewna okrągłego wobec spadku eksportu produktów z drewna, stawia pytanie o możliwość uruchomienia mechanizmów mogących zatrzymać to zjawisko. z pewnością taki mechanizm leży po stronie sprzedawcy surowca i systemu sprzedaży drewna. Warto także korzystać z doświadczeń innych krajów europejskich oraz ustawodawstwa unijnego w zakresie ochrony środowiska. Giełda […]