. . .

Tag: lasy państwowe

Submisja w Krośnie – niesprzedana tylko 1 kłoda

Rozstrzygnięto XXI Submisję Drewna organizowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Oferty złożyło aż 19 firm z Europy. Na składach submisyjnych w Oleszycach i Załużu w tym roku wystawiono 1572 m3 wyselekcjonowanego drewna najwyższej jakości, w tym: dębu ?  1070 m3, jaworu ? 167 m3, buka ? 106 m3 i jesionu – 93 m3 oraz drobne ilości […]

Wiosenne roztopy komplikują dostawy drewna

Przewoźnicy chcą wyższych stawek za metrokilometr przewozu drewna, a od leśników oczekują poprawy warunku dróg dojazdowych. Sytuacja powtarza się praktycznie co roku, gdy tylko pojawiają się pierwsze wiosenne roztopy. Lasy Państwowe mają już na to odpowiedź: propozycję usług „podwózki drewna” oraz składnic przejściowych. – Kiedy w lutym trzymał mróz, można było spokojnie wjechać do lasu, […]

Giełda drewna energetycznego

  W Zarządzeniu nr. 46  z dn. 24.10.2016r.  w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017,  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił zgrupowania rynków właściwych dla drewna niepełnowartościowego, kreując w systemie sprzedaży kategorię drewna energetycznego,  zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 20.02.2015 z późniejszymi zmianami. W […]

Wyniki aukcji i submisji drewna w Polsce 2015/2016

Najwyższą cenę podczas minionych submisji w Lasach Państwowych osiągnięto w Krośnie. Za metr sześcienny drewna jaworowego zapłacono aż 12,3 tys. zł. Nie wszystkie gatunki drewna były jednakowo pożądane. Na przykład w Szczecinie aż 30% olchy nie znalazło nabywców. Na najstarszej aukcji drewna w Polsce ceny dębowego surowca spadają W XXV Międzynarodowej Aukcji Drewna Dębowego RDLP […]

Polska Leśna Izba Gospodarcza pyta o „firmy-teczki”

Firmy „teczkowe” to od lat problem, z którym boryka się branża usług leśnych. Nie pomogły wizyty u kolejnych ministrów czy nawet komisje sejmowe ani pikiety. Nie pomogli też kolejni dyrektorzy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, choć zapewniali, że ukrócą proceder przebijania ofert na usługi najniższą ceną przez nieuczciwych przedsiębiorców, którzy często są jedynie elementem piramidy, a […]

Eksperymentalny program LP

Las jest naturalnym magazynem dwutlenku węgla. Im więcej węgla organicznego jest zmagazynowane w ramach ekosystemów leśnych, tym mniej jest go w postaci dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej. Obecnie nie ma realnej możliwości oparcia polskiego systemu energetycznego na innych podstawowych źródłach energii, aniżeli krajowe kopaliny. Jest przy tym oczywiste, że obowiązkiem RP, jako podmiotu prawa międzynarodowego, […]

Ekolodzy bronią kornika drukarza

Nawet ośmiokrotne zwiększenie puli drewna do pozyskania w Nadleśnictwie Białowieża, wynikające z podpisanego aneksu do Planu Urządzania Lasu, wywołało protest ekologów. Fundacja Greenmind w liście do dyrektora Cezarego Świstaka nazywa to ?intencjonalnym i świadomym naruszeniem prawa?. Coraz większe zagrożenie pożarowe ? W wyniku lawinowego wzrostu ilości drewna martwego wzrosło zagrożenie pożarowe. Od 2012 roku zewidencjonowano […]

Co wpływa na cenę drewna w Lasach Państwowych?

Kurs euro, PKB Polski, a może Niemiec? Jakie czynniki należy monitorować, by móc przewidzieć zmiany cen drewna sprzedawanego przez PGL LP? Najsilniejszy wpływ na uzyskiwaną cenę drewna przez LP w latach 2000-2014 miał ogólny poziom koniunktury gospodarczej w Polsce i w największych gospodarkach Unii Europejskiej. Pewną cechą człowieka jest to, że podejmuje przeróżne działania (niejednokrotnie […]

Musimy pozyskać więcej, zanim las się zestarzeje

Pozyskiwanie dziś zbyt małej części przyrostu oznacza, iż starzejące się drzewostany będą znacznie wolniej zyskiwać na miąższości, co spowoduje, że trzeba będzie pozyskiwać nawet 100% przyrostu. – Nasi politycy często cieszą się, gdy mówimy, że pozyskujemy mniej niż połowę przyrostu i myślą, że to oznacza, iż nasze leśnictwo jest ekologiczne, a to całkowite pomieszanie pojęć […]

Spór wokół Litewskich Lasów Państwowych

Czy polskim lasom grozi scenariusz, jaki przygotowali litewskiemu leśnictwu tamtejsi politycy? Czy stanowienie zasad sprzedaży drewna przez parlament i aktywnych lobbystów to właściwa droga do zażegnania problemów tj. eksport nieprzetworzonego surowca? A może to gwóźdź do trumny lasów państwowych? W czerwcu br. na Litwie rozgorzał spór o przyszłość lasów państwowych pomiędzy środowiskami skupionymi wokół prezydenta i rządu a parlamentem. Chcąc dokonać reformy […]