. . .

Tag: forum holzbau 2018

Drewno jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej architektury i ekologii

Konstrukcje drewniane mogą stanowić idealny kompromis pomiędzy naglącą koniecznością redukcji emisji dwutlenku węgla a rozwiązaniem globalnych problemów urbanistycznych, z jakimi zmagają się współczesne miasta. Podczas II edycji Holzbau Forum Polska przekonywano, iż przywrócenie należytego miejsca budownictwu drewnianemu wymaga odrzucenia paradygmatu małego drewnianego domu w lesie i zastąpienia go nowymi technologiami opartymi np. na drewnianym budownictwie […]