. . .

Tag: ceny drewna

Geografia zakupów drewna i koszty transportu

Jednym z istotnych składników struktury kosztów u przedsiębiorców przerabiających drewno okrągłe jest transport. Zwłaszcza duże tartaki, wytwórcy palet, producenci architektury ogrodowej, a także celulozownie, fabryki płyt i sklejek ? ze względu na swój spory potencjał produkcyjny i specyficzne czasem potrzeby surowcowe ? muszą dowozić drewno ze sporej odległości, niekiedy nawet setek kilometrów. Koszty transportu Koszty […]

Drewna S2B nie wystarcza na palety

Koszt zakupu surowca w produkcji palet drewnianych sięga 80% wszystkich kosztów. Do produkcji opakowań drewnianych zużywa się około 15% z 43 mln m3 drewna oferowanego w Polsce przez Lasy Państwowe. To dlatego dla grupy producentów opakowań tak ważne są stabilne relacje handlowe z tym monopolistycznym dostawcą. Wśród głównych elementów kosztowych w branży produkcji opakowań są […]

System sprzedaży/rozdziały drewna

Ocena systemu sprzedaży drewna okrągłego przez Lasy Państwowe w 2017 roku i przewidywania na lata następne. Na tle rozwiązań stosowanych w latach 2006?2016 przedstawiono najważniejsze założenia i zasady systemu sprzedaży/rozdziału drewna okrągłego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” w 2017 roku, przewidywanego do stosowania w latach następnych. Oceniono zastosowane rozwiązania i zaproponowano pewne modyfikacje systemu. […]