. . .

Tag: brakarstwo

Brakarstwo od minimetra do metra

W brakarstwie, czyli dyscyplinie technicznej, pomiary są niezwykle istotne. Jednym z najważniejszych pomiarów wykonywanych na surowcu drzewnym jest pomiar średnicy. Średnica niejednokrotnie determinuje jakość, klasę grubości, a tym samym wartość surowca. Pomiar średnicy drzewa Drzewo w swojej budowie (przekroju poprzecznym) najbardziej zbliżone jest do koła, stąd zbieżność nazw i zasad geometrycznych. Sam pomiar średnicy na […]

Brakarstwo – nie pękaj, to proste i przyjemne!

W brakarstwie surowca drzewnego pracujemy najczęściej na drewnie świeżym i naturalny skurcz drewna „pęknięcia” mają znacznie mniejszy zakres. Pękanie jest rzeczą naturalną, ale w zdecydowanej większości człowiek proces ten przyspiesza i powoduje, że jest jego przyczyną oraz sprawcą. Pęknięcia naturalne mogą powstać od niskich temperatur, silnych wiatrów lub z przesychania zarówno na czole i pobocznicy, […]