Tag: ustawa odpadowa

Ustawodawca zamieszał w odpadach

Kora, zrębki, zrzyny, resztki płyt, które były uznawane za produkty uboczne, zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach do marca 2019 r. muszą być – po złożeniu nowych wniosków przez wytwórców – poddane ponownej ekspertyzie i ocenie przez urząd marszałkowski. W innym przypadku z zasady stają się odpadem. 20 lipca 2018 r. została opublikowana ustawa zmieniająca […]