Miesiąc: kwiecień 2020

Modrzew europejski

Dawniej drewno modrzewia europejskiego było cenione jako szlachetny materiał o wysokiej trwałości do zastosowań konstrukcyjnych. Obecnie jest postrzegane na równi z drewnem sosnowym. Atutem modrzewia jest szeroka, brązowo-czerwona twardziel, a niedogodnością trudno zestalająca się żywica. Nazewnictwo Modrzew europejski to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Larix decidua Mill. z rodziny sosnowatych (Pinaceae). W starszej literaturze spotykane […]

ZMASOWANY ATAK NA SOSNĘ: już nie tylko kornik, ale też jemioła

Tartacznicy pomagają leśnikom, kupując od nich sosnę z posuszu, także porażoną kornikiem ostrozębnym. Jednak podkreślają, że jest to drewno wymagające specjalnego traktowania, generujące spore odpady, szczególnie w produkcji deski bocznej. Zbyt późno pozyskane jest dotknięte sinizną. Niestety takiego drewna z cięć pielęgnacyjnych nadleśnictwa będą sprzedawać coraz więcej, bo kornik rozprzestrzenił się już w połowie kraju. […]

Vaagen Brothers Lumber

W cyklu ?Tartak z lotu ptaka? pokażemy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne wprowadzane na placach surowca w różnych zakątkach świata. Jako pierwszy zaprezentujemy tartak Vaagen Brothers Lumber w Colville na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, który specjalizuje się w przetarciu drewna średniowymiarowego Bracia Burt i Bert Vaagenowie założyli tartak w 1952 r. Od początku firma nastawiona była na […]

W okresie bessy liczyć się będzie głównie cena drewna

Po ilości drewna dostępnego dla przedsiębiorców to właśnie cena drewna okrągłego jest najbardziej istotnym parametrem w obrocie rynkowym. W okresie dekoniunktury (bessy) na rynku, a taki nieuchronnie zbliża się do Polski, jest parametrem najważniejszym. Czy gdyby dane dotyczące oferowanego przez Lasy Państwowe surowca były dostępne wcześniej, spowolnienie gospodarcze mogłoby umożliwić uporządkowanie tych czynników gospodarczych, na […]

PETER-SCHWEIZER GRUNDSCHULE, D-GUNDELFINGEN A.D. DONAU

Szeroka modernizacja miejskiej szkoły podstawowej w zakresie sprawności energetycznej, optymalizacji klimatu wnętrz oraz ochrony przeciwpożarowej. Budynek został wzniesiony w 1975 r. jako konstrukcja stalowa z nienośną stalowo-szklaną elewacją, charakteryzującą się dużymi stratami ciepła, powodującymi wysokie zużycie energii. Przed modernizacją budynek nie zapewniał wysokiego komfortu, gdyż w okresie letnim szybko się nagrzewał, co miało negatywny wpływ […]

PROJEKT PILOTAŻOWY E-ENERGOOSZCZĘDNE MIESZKANIA?

Istniejący budynek mieszkaniowy WBG w Grüntenstraße w Augsburgu jest finansowany w ramach e energieeffizienter Wohnungsbau, federalnego inspektoratu budynków w Bawarii. Celem projektu było zapewnienie zgodności z wymogami normy ?EnEV, tak aby wynosiła ona poniżej 40% dla konstrukcji budynku. -Pierwotne zapotrzebowanie na energię: QP 16 KWh / m?a – Straty ciepła: Ht? 0,31 W/m?K – Ostateczne […]

TES EnergyFacade ? prefabrykowane elementy do termomodernizacji budynków mieszkalnych

Holistyczna modernizacja budynków, obejmująca elewacje, instalacje oraz dostosowanie powierzchni użytkowej do dzisiejszych wymagań, to jedno z głównych zadań w architekturze i budownictwie. Do największych wyzwań należą budynki o dużej kubaturze, np. szkoły, budynki biurowe lub mieszkalne, których modernizacja jest realizowana pomimo obecności lokatorów, z uwagi na niedostępność tymczasowych lokali zastępczych. W takim przypadku wymagane są […]

Drewno konstrukcyjne ze znakiem CE

Zanim producent drewna konstrukcyjnego oznakuje swój wyrób znakiem budowlanym lub CE, musi przejść proces certyfikacji, podczas którego dokonuje się oceny zgodności zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami zharmonizowanych specyfikacji technicznych. Producenci i dystrybutorzy wprowadzający lub udostępniający na rynku Unii Europejskiej drewno konstrukcyjne są zobowiązani od 1 lipca 2013 r. do spełnienia wymagań prawnych wynikających z Rozporządzenia […]

Odpady z produkcji płyt i mebli muszą trafić do spalarni?

Odpady niebezpieczne muszą trafić do spalarni odpadów. Według najnowszego katalogu odpadów, obowiązującego od 7 stycznia 2020 r., nie należą do nich jednak trociny, wióry,ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir, o ile nie zawierają substancji niebezpiecznych. Problem w tym, że w katalogu nie wymieniono popularnych płyt pilśniowych MDF lub sklejek i nie do końca jest jasne, […]