Tylko co czwarta firma wykonała w terminie audyt energetyczny. Pozostałym grożą wysokie kary

Kilkaset przedsiębiorstw branży drzewnej i meblarskiej, zatrudniających powyżej 250 osób, zostało objętych obowiązkiem wykonania audytu energetycznego. Należało go przeprowadzić do 1 października 2017 roku. Ostatnio publikowane statystyki alarmują, iż obowiązek ten zrealizowało tylko 25% podmiotów zobowiązanych. Firmom, które nie spełniły wymogu w terminie, grozi kara finansowa o wysokości aż do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
Kilkaset przedsiębiorstw branży drzewnej i meblarskiej, zatrudniających powyżej 250 osób, zostało objętych obowiązkiem wykonania audytu energetycznego. Należało go przeprowadzić do 1 października 2017 roku. Ostatnio publikowane statystyki alarmują, iż obowiązek ten zrealizowało tylko 25% podmiotów zobowiązanych. Firmom, które nie spełniły wymogu w terminie, grozi kara finansowa o wysokości aż do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Do wielu firm dotarły sprzeczne informacje dotyczące obowiązku audytowego. Okazuje się bowiem, że obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw jest audyt energetyczny, natomiast czym innym (nieobligatoryjnym) jest audyt efektywności energetycznej.
Całość przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 4/2017