Dzień: 2016-05-16

Przemysł Drzewny na Konferencji Paletowej EPAL

W tym roku spotkanie Polskiego Komitetu EPAL odbyła się 12 i 13 maja w Józefowie. W corocznej Konferencji Paletowej bierze udział ponad 140 uczestników. W torbach uczestników znalazło się czasopismo „Nowoczesny magazyn” dla branży logistycznej oraz nasz „Przemysł Drzewny. Research & Development” z raportem na temat produkcji i naprawy palet w Polsce i na świecie. Nasz kwartalnik […]

Przemysł Drzewny na Konferencji Innowacje

12 maja w budynku Ministerstwa Rozwoju odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna Innowacje w Polskim Sektorze Leśno-Drzewnym – mocne i słabe strony. Kwartalnik „Przemysł Drzewny. Research &Development” objął konferencję patronat medialny jako jedyne czasopismo branży drzewnej. Każdy ze 100 uczestników otrzymał najnowsze wydanie Przemysł Drzewny Research & Development, które było czytane z dużym zainteresowaniem.

Przemysł Drzewny na Zimowej Szkoły Leśnej

W dniach 15-17 marca 2016 r. odbyła się VIII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, której współorganizatorem była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Zagrożenia lasu i jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej”. Na takim wydarzeniu mogło więc zabraknąć najlepszej polskiej gazety branżowej i jej reporterów.