Dzień: 2015-07-27

Przemysł Drzewny nr 3/2015 spis treści

Spis treści: 10. W Babimoście powstaje hala rozkroju HDF 10. Sklejka Orzechowo S.A. na wydaniu 11. Stolarz Lempert buduje trzecią fabrykę 11. Czwarta fabryka Gala Collezione 12. We włoskich Alpach, gdzie rosną świerki Stradivariusa 14. Spór wokół Litewskich Lasów Państwowych 17. Propozycje zmian na 2016 rok 22. Korekta optymizmu 30. Co trzecia europaleta EPAL pochodzi […]

Lakierowanie z efektem specjalnym

W ramach wzbogacenia oferty produktowej marki MILESI dział badawczo-rozwojowy firmy IVM Chemicals przygotował propozycje efektów specjalnych. Wśród nowości dostępnych w tej grupie produktowej jest szeroka paleta efektów metalicznych, a także nadających powłokom m.in. efekty luminescencyjne, szronu, spękania czy chromu. Efekty metaliczne Aby uzyskać efekt metaliczny do wyboru mamy preparaty w postaci gotowych lakierów, jak również proszków dodawanych do bezbarwnych lakierów […]

GripPro Plus obniża poziom emisji z drewna klejonego

AkzoNobel Wood Coatings wprowadził nowy system klejący do laminowanych belek i drewna klejonego krzyżowo (CLT) ? GripPro? Plus, który obniża poziom emisji wyrobu do poziomu czystego, naturalnego drewna. GripPro? Plus jest jednym z pięciu nowych produktów uzupełniających wachlarz wysoce wydajnych i nisko emisyjnych systemów klejących AkzoNobel Wood Coatings, jednostki biznesowej, która stale rozwija innowacyjne przemysłowe systemy klejące dla budownictwa drewnianego. Dzięki technologii melaminowej GripPro? […]

Pierwsza w Polsce fabryka LVL rozpoczyna produkcję

ZOBACZ FILM Z OTWARCIA INWESTYCJI  Na powierzchni 2,5 hektara w ciągu zaledwie 12 miesięcy powstała pierwsza w Polsce i najnowocześniejsza w Europie fabryka płyt LVL. To produkt budowlany XXI wieku – ekologiczny, wytrzymały i wytwarzany przy maksymalnym wykorzystaniu cennego surowca drzewnego. To nie jest kolejna fabryka belek klejonych, przy produkcji których – pomimo optymalizacji – wytwarzania znacznej ilości odpadu, jak w każdej produkcji […]

Wykorzystanie impregnowanego drewna poużytkowego

Czy drewno impregnowane może być poddane recyklingowi i w bezpieczny sposób ponownie wykorzystane? Tak, ważne jest jednak, z użyciem jakich środków zostało wcześniej zaimpregnowane. Modernizacja linii kolejowych obejmuje często wymianę podkładów drewnianych na betonowe. W związku z tym powstają znaczne ilości odpadów, które zamiast do utylizacji, często trafiają do ogrodów w formie ogrodzeń, tarasów, ścieżek, podjazdów, pergoli, altanek i innych elementów drewnianej architektury ogrodowej. Zawarty w nich olej kreozotowy jest mieszaniną wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych uznanych za bezprogowy czynnik rakotwórczy i sklasyfikowany […]

Potencjał uratowany przed spaleniem

Rynek recyklingu drewna poużytkowego w Polsce rozwija się powoli. Pionierem tej branży jest firma 3Spare, istniejąca na rynku od ponad siedmiu lat. Motorem jej rozwoju jest współpraca z wytwórcami odpadów oraz dostawy odzyskanego surowca poużytkowego do ponownego wykorzystania w produkcji płyt drewnopochodnych. Nowoczesna linia do recyklingu drewna poużytkowego, zlokalizowana w Wieruszowie, pozwala na odzysk materiałowy ponad 100 000 ton ?drewna poużytkowego? rocznie. ? […]

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI pelletu i brykietu

W tabelach 4-6 wyznaczono opłacalność produkcji pelletu i brykietu w porównywalnych warunkach w latach 2009 do 2014. Jako składniki kosztów produkcji uwzględniono: drzewne produkty uboczne (odpady drzewne), z ich podziałem na zużyte bezpośrednio w produkcji oraz stosowane jako opał, opakowania, energię elektryczną oraz wynagrodzenia z pochodnymi (świadczeniami). Koszty produkcji pelletu wynoszą od 489,44 zł w roku 2014 do 534,18 zł w 2009. Średnio […]

Brykiet

Głównym surowcem do produkcji brykietów są rozdrobnione odpady drzewne: trociny, wióry oraz zrębki wytworzone z odpadów kawałkowych, głównie ze zrzynów iglastych i liściastych. Surowce (trociny, wióry, zrębki) prasowane są pod wysokim ciśnieniem, bez dodatku środków wiążących. Na jedną tonę gotowego produktu potrzeba około 7?9 m3, a właściwie mp (metrów przestrzennych) trocin, wiórów, zrębków i innych rozdrobnionych odpadów drzewnych (np. pyłów). Najbardziej przydatne są trociny. […]

Pellet

Granulat drzewny – pellety (używane są również nazwy: pellet, pellets, pelet, pelety) – to, podobnie jak brykiety, masa drzewna sprasowana pod wysokim ciśnieniem, bez użycia środków wiążących. Produkowany jest w postaci walców o średnicy od 6 do 30 mm i długości nieprzekraczającej 50 mm. Wyglądem przypomina granulowaną paszę dla zwierząt. Granulki powstają poprzez działanie wysokiego ciśnienia na matrycę-sito. Dodatek środka wiążącego nie jest […]

Tu sprzedasz zrębki

Polska jest nadal jednym z największych producentów energii elektrycznej z biomasy stałej w Unii Europejskiej. Według Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) większość produkcji pochodzi ze współspalania biomasy w elektrowniach węglowych, choć niektóre się wycofują z tej technologii. Wciąż funkcjonuje jednak przynajmniej kilkanaście jednostek, dla których surowiec do produkcji energii stanowi biomasa ? częściej pochodzenia leśnego niż agro. 1. Elektrociepłownia Połaniec Gdy w 2003 roku uruchomiono Zielony […]