Spadki cen drewna na aukcjach systemowych na 2016 rok

Spadki cen drewna na aukcjach systemowych na 2016 rok

On

Ceny drewna iglastego na aukcjach systemowych e-drewno na 2016 rok spadły niemal we wszystkich regionach. Odzwierciedla to szczególnie słabą kondycję branży tartacznej w Polsce, gdyż najsilniejsze spadki odnotowano w sortymencie drewna wielkowymiarowego sosnowego. Średnio 305 zł za m3 płacono za sosnę wielkowymiarową…

Słaba koniunktura w budownictwie odciska piętno na przemyśle drzewnym

Słaba koniunktura w budownictwie odciska piętno na przemyśle drzewnym

On

Tylko w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii można mówić o stabilnej kondycji budownictwa. Pozostałe kraje Europy borykają się z problemami, które pogrążają również branżę tartaczną. W sierpniu 2015 roku wartość rynku budowlanego w UE była nadal o 5% niższa niż w 2010…

W Czarnej Wodzie pracuje kotłownia biomasowa

W Czarnej Wodzie pracuje kotłownia biomasowa

On

Firma Steico wybudowała nową kotłownię biomasową, która ma pokryć zapotrzebowanie na energię cieplną niezbędną do procesów technologicznych w uruchomionej w lipcu fabryce LVL w Czarnej Wodzie. Inwestycja została zrealizowana w ciągu 15 miesięcy, a jej koszt – wraz z całą infrastrukturą –…

“Sklejka-Multi” centruje laserowo i pozyskuje z drewna 20% więcej łuszczki

“Sklejka-Multi” centruje laserowo i pozyskuje z drewna 20% więcej łuszczki

On

W Bydgoszczy pracuje już nowa łuszczarka firmy Raute. Dzięki niej ?Sklejka-Multi? S.A. wykonała milowy krok w kierunku zwiększenia potencjału produkcyjnego, w tym produkcji nowych wyrobów m.in. sklejki niezapalnej. – Rosnąca konkurencja w przemyśle drzewnym, szczególnie produktów sklejkowych, oraz zwiększenie zapotrzebowania na specjalistyczne…

Umowy długoletnie zatrzymają surowiec w kraju

Umowy długoletnie zatrzymają surowiec w kraju

On

Niepokojący trend na polskim rynku, tj. wzrost wywozu drewna okrągłego wobec spadku eksportu produktów z drewna, stawia pytanie o możliwość uruchomienia mechanizmów mogących zatrzymać to zjawisko. z pewnością taki mechanizm leży po stronie sprzedawcy surowca i systemu sprzedaży drewna. Warto także korzystać…

Analiza: Trzepot skrzydeł motyla w Pekinie odczuwalny również w Polsce

Analiza: Trzepot skrzydeł motyla w Pekinie odczuwalny również w Polsce

On

Zdecydowana większość spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z branży drzewnej jest ściśle uzależniona od sytuacji w segmencie meblarskim, a tym samym od koniunktury gospodarczej w Europie (zwłaszcza w Niemczech). Z kolei na rynek niemiecki bez wątpienia silny wpływ ma również…

Polskie tartaki uratuje elastyczność produkcji

Polskie tartaki uratuje elastyczność produkcji

On

Rozmowa z Jerzym Balutą, technologiem drewna, współwłaścicielem firmy eksportowej Fenix-Metal. Sytuacja na rynkach zagranicznych zaczyna się komplikować. wyroby tartaczne z Polski, które kilkanaście lat temu z powodzeniem sprzedawały się w Europie Zachodniej, z coraz większym trudem wygrywają walkę konkurencyjną. Nie produkujemy już…

Ranking 2015: Największe przedsiębiorstwa tartaczne w Polsce

Ranking 2015: Największe przedsiębiorstwa tartaczne w Polsce

On

Na podmium największych przedsiębiorstw tartacznych swoje pozycje od 2014 roku utrzymują ci sami liderzy: Ikea Industry, Stelmet i Tartak Olczyk. Oni także potwierdzają tezę, że najwięksi rosną w siłę w największym tempie. IKEA Industry niewiele brakuje, by jej tartaki ? tylko w…

Musimy pozyskać więcej, zanim las się zestarzeje

Musimy pozyskać więcej, zanim las się zestarzeje

On

Pozyskiwanie dziś zbyt małej części przyrostu oznacza, iż starzejące się drzewostany będą znacznie wolniej zyskiwać na miąższości, co spowoduje, że trzeba będzie pozyskiwać nawet 100% przyrostu. – Nasi politycy często cieszą się, gdy mówimy, że pozyskujemy mniej niż połowę przyrostu i myślą,…

Tu sprzedasz zrębki

Tu sprzedasz zrębki

On

Polska jest nadal jednym z największych producentów energii elektrycznej z biomasy stałej w Unii Europejskiej. Według Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) większość produkcji pochodzi ze współspalania biomasy w elektrowniach węglowych, choć niektóre się wycofują z tej technologii. Wciąż funkcjonuje jednak przynajmniej kilkanaście jednostek, dla których surowiec do produkcji energii stanowi biomasa ?…