Bogusław Bartczak

Bogusław Bartczak

On

Z początkiem lutego objął stanowisko prezesa rady nadzorczej spółki Black Red White. Absolwent kierunku elektronika, studiów podyplomowych z zarządzania na Politechnice Łódzkiej oraz zarządzania na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow. Wdrożył w Warszawie i Londynie kilka projektów doradczych dla klientów z sektora usług…

Zmarł Zenon Torzewski – Członek Honorowy SITLiD

Zmarł Zenon Torzewski – Członek Honorowy SITLiD

On

Zenon Torzewski ? Członek Honorowy SITLiD. Zmarł 17 lipca 2017r. w Bydgoszczy. Urodził się 18 listopada 1934 r. w Bydgoszczy. Był absolwentem Wydziału Leśnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w 13 roku życia jako praktykant w tartaku “Zimne Wody”…

Andrzej Trybuś

Andrzej Trybuś

On

Od 1 stycznia 2018 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu Stelmet S.A. Wcześniej (od 2010 roku) pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora operacyjnego rady nadzorczej spółki. Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu na kierunku Zootechnika, kurs zarządzania oraz szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu…

śp. doc. dr inż. Kazimierz Duchnowski

On

Zmarł 30 grudnia 2017 roku. Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prodziekan Wydziału Technologii Drewna. Dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Przemysłu Drzewnego w latach 1976?1979. Wieloletni pracownik Katedry Obróbki i Obrabiarek Drewna. Autor licznych publikacji naukowych…

Dział personalny: śp. prof. Andrzej Szujecki

Dział personalny: śp. prof. Andrzej Szujecki

On

śp. prof. Andrzej Szujecki 9 października 2017 roku odszedł Andrzej Szujecki, profesor zwyczajny nauk leśnych, entomolog i polityk leśny. W latach 1970?1975 oraz 1984?1990 był dziekanem Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Członek rzeczywisty PAN, członek zwyczajny Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa…

Dział personalny: Wojciech Rainko

Dział personalny: Wojciech Rainko

On

Wojciech Rainko Wojciech Rainko objął stanowisko dyrektora Fabryki Mebli Forte S.A. Absolwent kierunku Technologia Drewna na Wydziale Technologii Drewna w SGGW w Warszawie. W 2004 roku rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora produkcji w firmie Sokółka Okna i Drzwi S.A. Po 11 latach…

Dział personalny: śp. Tadeusz Respondek

Dział personalny: śp. Tadeusz Respondek

On

śp. Tadeusz Respondek 1 września 2017 roku odszedł Tadeusz Respondek, prezes firmy Kler, członek zarządu Izby Meblarskiej. Od 1965 roku pełnił funkcję kierownika Zespołu Magazynów w Zakładzie Przerobu Złomu w Herbach. W latach 1969?1975 objął stanowisko technologa w Lublinieckich Zakładach Metalowych w…

Dział personalny: Piotr Wójcik

On

Piotr Wójcik Piotr Wójcik został nowym prezesem zarządu firmy Meble Wójcik. Przejął obowiązki po swoim ojcu, Leszku Wójciku, który został przewodniczącym Rady Nadzorczej firmy istniejącej od 1986 roku. Wtedy założono pierwszy zakład meblarski. Od ponad 30 lat firma pozostaje w rękach rodziny…

Mikołaj Rudawski

Mikołaj Rudawski

On

Mikołaj Rudawski26 Objął stanowisko doradcze w firmie Timberpak, współpracując m.in. w zakresie realizowanego projektu inwestycyjnego tej firmy w Polsce. Absolwent studiów z dziedziny leśnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W 2012 roku ukończył studia z zakresu MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu….

Tomasz Wiktorski

Tomasz Wiktorski

On

dr inż. Tomasz Wiktorski W Polskim Funduszu Rozwoju odpowiada za projekty związane z analizą rynku meblarskiego. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Od 2003 roku pracował jako analityk rynku meblarskiego dla Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Zrealizował wiele…