. . .

Kategoria: BIOMASA

Wykorzystanie impregnowanego drewna poużytkowego

Czy drewno impregnowane może być poddane recyklingowi i w bezpieczny sposób ponownie wykorzystane? Tak, ważne jest jednak, z użyciem jakich środków zostało wcześniej zaimpregnowane. Modernizacja linii kolejowych obejmuje często wymianę podkładów drewnianych na betonowe. W związku z tym powstają znaczne ilości odpadów, które zamiast do utylizacji, często trafiają do ogrodów w formie ogrodzeń, tarasów, ścieżek, podjazdów, pergoli, altanek i innych elementów drewnianej architektury ogrodowej. Zawarty w nich olej kreozotowy jest mieszaniną wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych uznanych za bezprogowy czynnik rakotwórczy i sklasyfikowany […]

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI pelletu i brykietu

W tabelach 4-6 wyznaczono opłacalność produkcji pelletu i brykietu w porównywalnych warunkach w latach 2009 do 2014. Jako składniki kosztów produkcji uwzględniono: drzewne produkty uboczne (odpady drzewne), z ich podziałem na zużyte bezpośrednio w produkcji oraz stosowane jako opał, opakowania, energię elektryczną oraz wynagrodzenia z pochodnymi (świadczeniami). Koszty produkcji pelletu wynoszą od 489,44 zł w roku 2014 do 534,18 zł w 2009. Średnio […]

Brykiet

Głównym surowcem do produkcji brykietów są rozdrobnione odpady drzewne: trociny, wióry oraz zrębki wytworzone z odpadów kawałkowych, głównie ze zrzynów iglastych i liściastych. Surowce (trociny, wióry, zrębki) prasowane są pod wysokim ciśnieniem, bez dodatku środków wiążących. Na jedną tonę gotowego produktu potrzeba około 7?9 m3, a właściwie mp (metrów przestrzennych) trocin, wiórów, zrębków i innych rozdrobnionych odpadów drzewnych (np. pyłów). Najbardziej przydatne są trociny. […]

Pellet

Granulat drzewny – pellety (używane są również nazwy: pellet, pellets, pelet, pelety) – to, podobnie jak brykiety, masa drzewna sprasowana pod wysokim ciśnieniem, bez użycia środków wiążących. Produkowany jest w postaci walców o średnicy od 6 do 30 mm i długości nieprzekraczającej 50 mm. Wyglądem przypomina granulowaną paszę dla zwierząt. Granulki powstają poprzez działanie wysokiego ciśnienia na matrycę-sito. Dodatek środka wiążącego nie jest […]

Tu sprzedasz zrębki

Polska jest nadal jednym z największych producentów energii elektrycznej z biomasy stałej w Unii Europejskiej. Według Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) większość produkcji pochodzi ze współspalania biomasy w elektrowniach węglowych, choć niektóre się wycofują z tej technologii. Wciąż funkcjonuje jednak przynajmniej kilkanaście jednostek, dla których surowiec do produkcji energii stanowi biomasa ? częściej pochodzenia leśnego niż agro. 1. Elektrociepłownia Połaniec Gdy w 2003 roku uruchomiono Zielony […]

Wielka Brytania preferuje certyfikowany pellet

Wielka Brytania pozostaje największym na świecie importerem pelletu. Polityka dekarbonizacji sprawiła, że brytyjskie elektrownie potrzebują coraz więcej drzewnego granulatu, ale od kwietnia tego roku władze w Londynie postawiły dostawcom twarde warunki jakościowe, preferując pellet certyfikowany. Polscy producenci mają więc szanse na podbicie tego rynku. Dzięki temu, że w 2012 roku ustanowiono sześciocyfrowy kod 440131 identyfikujący pellet w międzynarodowej wymianie handlowej, znacznie łatwiej jest […]

Liderzy- Rynek Biomasy Drzewnej

W całej Europie w ubiegłym roku wyprodukowano 12,2 milionów ton pelletu, co stanowi połowę światowej produkcji. Polska została sklasyfikowana jako siódmy pod względem wielkości producent tego ekologicznego paliwa, wytwarzający blisko 600 000 ton pelletu rocznie, podczas gdy jeszcze 10 lat temu było to zaledwie 100 000 ton. Czołówkę producentów stanowi kilka przedsiębiorstw produkujących ponad 100 000 ton pelletu drzewnego rocznie. Do liderów produkcji w […]

Import biomasy może zaszkodzić jesionom.

  Jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior L.) jest w Polsce jednym z istotnych gatunków lasotwórczych, zwłaszcza na żyznych, wilgotnych siedliskach. Wchodzi między innymi w skład cennych siedlisk ?naturowych?: olsów jesionowych i łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych. Od 1992 roku w Polsce obserwuje się zjawisko zamierania tego gatunku. Należy przy tym podkreślić, że od początku XXI wieku nasila się […]

Poltarex uruchomił fabrykę pelletu

Poltarex Polskie Drewno sp. z o.o. jest od niedawna również producentem pelletu.  W sierpniu 2014 roku spółka uruchomiła produkcję ekologicznego paliwa drzewnego w miejscowości Szczytno (gmina Przechlewo). Do jego produkcji wykorzystywane są czyste trociny pochodzące przerobu drewna iglastego w tartakach należących do firmy Poltarex. – Znając doskonale pochodzenie surowca, mamy całkowitą kontrolę nad jakością naszego […]

Spalanie płyt wiórowych

Rynek biomasy drzewnej w Polsce rozwija się niezwykle intensywnie, a co za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne i kompleksowe systemy do jej produkcji i spalania. W tej dziedzinie specjalizuje się firma Hamech z Hajnówki, dostarczająca technologie transportowania, magazynowania oraz spalania biomasy. Obecnie przedsiębiorstwo pracuje nad innowacyjnym systemem do spalania odpadów z płyt wiórowych. Już […]