KONTAKT

WYDAWCA

Forestor Communication
ul. Łukowa 9
02-767 Warszawa

www.forestor.pl

REDAKCJA

redakcja@przemysldrzewny.eu

REDAKTOR NACZELNY:

dr Małgorzata Wnorowska, tel. 609 192 635

SEKRETARZ REDAKCJI

Anna Stachowicz
a.stachowicz@forestor.pl
tel. 880 100 682

PRENUMERATA:

prenumerata@przemysldrzewny.eu
tel. 880 100 682

REKLAMA:

reklama@przemysldrzewny.eu
tel. 882 019 921